Waarom

Waarom een alternatief voor schuldhulpverlening door de gemeente?

waaromDie problematische schulden blijken te ontstaan, omdat het maatschappelijk systeem geen vroegtijdig ingrijpen kent. Gemeentelijke schuldhulpverlening bereikt te weinig mensen en lost hun financiele problemen niet duurzaam op. Eenmaal in de schuldsanering krijgen deze mensen voor jaren een bestaan op de armoedegrens opgelegd zonder zicht op een normale leefbare toekomst. Deze armoede werkt ontwrichtend voor individu en samenleving.

Het resultaat is veel menselijke ellende en hoge maatschappelijke kosten. Het bizarre is namelijk dat de kosten van de schuldhulpverlening vele malen hoger zijn dan de nominale waarde van de schulden. Het NIBUD schat de kosten van schulden voor de samenleving op € 11 miljard per jaar. De oorzaak dat de kosten gigantisch oplopen is de inefficiency en inflexibiliteit van bureaucratische processen en procedures.