Samenwerking

Samenwerking met de gemeente, die op basis van de wet (WGS) primair verantwoordelijk blijft, is noodzakelijk. Ook voor vroegindicatie van mogelijke cliënten, evenals informatie-uitwisseling met belangrijke crediteuren als woningbouwcorporaties ‘thuis en Wooninc, Rabobank, belastingdienst, justitie en zorgverzekeraars.

Voor begeleiding van cliënten werken wij samen met Humanitas Eindhoven, die een bundeling organiseert van partijen die zich bezighouden met “thuisadministratie”, zoals GOW Kempen en Cordaad, ondersteund door RABObank.

samenwerking