Samenwerking

Begeleiding cliënten 

Voor de begeleiding van cliënten werken wij samen met Wél!zijn de Kempen (thuisadministratie). De begeleiding bestaat uit hulp bij uw eigen administratie en het in balans houden van inkomsten en uitgaven. Dit is dezelfde specialist die in eerste instantie de financiële situatie beoordeelt en beziet of hulp van Stichting Burgerschuldhulp aan de orde is.  Met de begeleiding krijgen de cliënten weer de regie in hun financiële situatie.

Samenwerking met partners 

BSH heeft samen met andere partners aanzet gegeven aan het bijeen brengen van het Netwerk Waalre Schuldenvrij. Zoveel mogelijk bestaande organisaties rondom de doelgroep zijn hierin verenigd. De partners die tot nu toe deel uitmaken van het Netwerk treft u hier.

samenwerking

Momenteel richt het Netwerk zich met name op de vroegsignalering van mensen met problematische schulden. Vroegsignalering is, zoals overal in Nederland blijkt, een lastig probleem. Immers bij beginnende financiële problemen blijf je lang denken er wel uit te zullen komen. Temeer omdat er rondom schulden ook een taboesfeer hangt. Shaming met “eigen schuld, dikke bult” is een erg pijnlijk fenomeen.

Het Netwerk heeft twee pilots gestart, die beide als doel hebben om mensen met schulden zo vroeg mogelijk in beeld te brengen.

Pilot benadering potentiële vroegsignaleerders

In deze pilot werkt het Netwerk samen met professionals van scholen, huisartsen en Zuidzorg. Ook de wijkagenten zijn aangesloten. De bedoeling hiervan is om gaandeweg te leren om de subtiele signalen van problematische schulden te kunnen en willen zien. En om vervolgens het signaal bespreekbaar te maken, wat zo mogelijk nog lastiger is. In de eerste bijeenkomsten met potentiële vroegsignaleerders bleek al dat er veel alertheid is op herkenning en grote motivatie om met deze signalen wat te doen. Hooguit wat tips over de manier van aan- en oppakken zijn nog aan de orde. Daar gaan we voor zorgen. Ook buurt- en sportverenigingen zullen worden benaderd.

Pilot “convenant” 

In deze overeenkomst hebben de nuts-crediteuren (huisvesting, water en ziektekostenverzekering) met de gemeente de volgende afspraak gemaakt. De crediteuren zullen een ontstane betalingsachterstand melden bij het CMD van de gemeente. Hierop zal het CMD gericht contact zoeken met de cliënt om de financiële situatie zo effectief en zo vroeg mogelijk aan te pakken. Dat allemaal zoveel als mogelijk binnen de restricties van de privacy-wetgeving.