Raad van Advies

Raad van Advies:
RvA

  • Hans Martin Don: Directeur Leger des Heils
  • Jan Janssen: Gerechtsdeurwaarder
  • Lisette van den Boom: Bewindvoerder
  • Joke Gelens: Voedselbank
  • Gerrit Bruggeman: Marketingdeskundige
  • Joop Schaffels: Communicatieadviseur