Probleem

Problematische schulden: bron van armoede en maatschappelijke ellende

burgerschuldhulp-probleemOngelijkheid tussen rijk en arm neemt toe, ook in Waalre. Er is een verontrustende toename van mensen die een beroep doen op de schuldhulpverlening via de Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS) en als dat niet lukt via de rechter op basis van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

In 2014 klopten in Nederland 92.000 mensen aan bij de gemeente voor schuldhulpverlening en bedroeg de gemiddelde schuld € 38.500. Bij 80% konden de schulden niet in 3 jaar worden afbetaald en voor de helft daarvan kon geen schuldregeling worden getroffen. In Waalre gaat het om naar schatting een 50 tal huishoudens die in armoede leven door problematische schulden.