Organisatie

Onder verantwoordelijkheid van het Bestuur wordt de dagelijkse operatie uitgevoerd. Hiervoor ontvangt het Bestuur geen beloning.

Humanitas en zijn vrijwilligers doen screening en intake van cliënten en daarna monitoring en evaluatie. Tijdens het schuldsaneringstraject is er (verplichte) coaching door vrijwilligers bij de “thuisadministratie”, waardoor cliënten leren zelf inkomsten en uitgaven in balans te houden.

Humanitas komt met de crediteuren schuldsanering overeen en Burgerschuldhulp betaalt de kosten van de afkoopsom.

Activiteiten 2016
In 2016 heeft de stichting met diverse personen uit de doelgroep overeenkomsten gesloten waarbij geld ter beschikking werd gesteld om schulden af te lossen/ te kopen. Hierdoor nam de schuldpositie van deze personen niet verder toe. Met de cliënt is een renteloze terugbetaling afgesproken in redelijke termijnen. Daarnaast heeft de stichting actief organisaties benaderd, die een rol kunnen hebben in het vroegtijdig signaleren van personen met schulden en in dat verband op het bestaan van de stichting kunnen wijzen. Hier treft u de Jaarrekening Stg Burgerschuldhulp 2016

Ook in 2017 zijn met nieuwe personen overeenkomsten gesloten. De stichting heeft haar actieve rol behouden in het samenbrengen en verder ontwikkelen van het netwerk van organisaties , die – gezien hun contacten met de doelgroep- bij de vroege aanpak/signalering van schulden een belangrijke plaats innemen.