Ook in Waalre

burgerschuldhulp-probleem

Volgens schattingen heeft 16% van de huishoudens in Nederland te kampen met problematische schulden (noot: Publicatie Algemene Rekenkamer: Aanpak van problematische schulden.)In Waalre betreft het naar schatting circa 300 huishoudens. Dit betekent dat ongeveer 700 personen te maken kunnen krijgen met schulden en de gevolgen daarvan. Schulden kunnen ontstaan omdat vervelende dingen je overkomen (je verliest je baan, je krijgt te maken met een scheiding, ziekte) soms in combinatie met een enkele onhandige beslissing.