Ons Doel

Effectieve schulddienstverlening gericht op perspectief bieden

Burgerschuldhulp richt zich op mensen uit Waalre (cliënten) met ernstige financiële problemen, maar waarbij nog enige kans op herstel verondersteld kan worden. Wij bieden toekomstperspectief voor deze cliënten tegen lage maatschappelijke kosten. Wij doen hen een menswaardige handreiking, gekoppeld aan een duidelijke tegenprestatie, waaronder een maandelijkse betaling en de acceptatie van een effectieve coaching.

Home1Daarmee willen wij bereiken dat zij binnen afzienbare termijn weer op eigen benen kunnen staan. Belangrijk nevendoel is dat de grote maatschappelijke kosten die nu ontstaan: bewindvoering, incasso, sociale dienst, jeugdzorg, uithuiszetting, maatschappelijke opvang, zorg, ziekte, criminaliteit etc. voor een groot deel vermeden kunnen worden.

Klik hier voor de minifolder over Burgerschuldhulp Waalre.