Hulp

Wie komt voor Burgerschuldhulp in aanmerking:

  • Voor mensen die problematische schulden hebben, maar aantoonbaar perspectief hebben om er met enige financiële hulp en begeleiding door een coach weer duurzaam bovenop te komen.
  • Niet voor mensen met problematische schulden, die geen aantoonbaar perspectief hebben om er met enige financiële hulp en begeleiding door een coach weer duurzaam bovenop te komen.
  • Niet voor mensen die problematische schulden hebben, maar geacht kunnen worden er zelf met hulp van een coach uit te komen.

Wie beoordeelt of u in aanmerking komt voor hulp?

Als u wilt weten of u voor hulp in aanmerking komt, meld u zich dan bij:

Procedure bij hulp van Burgerschuldhulp:

Als burgerschuldhulp tot hulp besluit, volgt z.s.m. schuldsanering en bepaling van de aflossingscapaciteit. Als crediteuren akkoord gaan betaalt burgerschuldhulp het saneringsbedrag in een keer uit tegen finale kwijting. De cliënt gaat burgerschuldhulp naar vermogen in maandelijkse termijnen terugbetalen. Bovendien accepteert hij/zij begeleiding bij zijn financiële administratie en gedrag door een vrijwilliger van Humanitas. Bij in gebreke blijven vervalt de afbetalingsregeling.