Het Fonds

Donaties en subsidies 

Van diverse organisaties heeft de stichting bij het opstarten een bijdrage ontvangen, waarmee het fonds is gevuld. Uit dit fonds worden leningen ten behoeve van de sanering van schulden verstrekt.  Ons uiteindelijke streven is echter om, naast de bijdragen van organisaties, het fonds te vullen met bijdragen van (welgestelde) burgers uit Waalre.  Deze financieringsgedachte is ontleend aan het concept van “De goede gieren” van Pieter Hilhorst.

Voor deze particulieren is dit een sociale investering, waarvan het maatschappelijk rendement hoog is.  Dit rendement bestaat namelijk uit een stabielere samenleving, waarin minder dorpsgenoten uit de boot vallen.

Zo zal de gemeente besparen op de kosten van de gedwongen schuldsanering en eventuele andere kosten, zoals jeugdzorg en bijzondere uitkeringen.

ANBI 

Gedrevenheid en sympathie heeft Burgerschuldhulp zeker nodig. Maar ook financiële bijdragen zijn heel welkom. De Stichting Burgerschuldhulp (BSH) heeft de ANBI status waardoor giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn (binnen de daarvoor geldende regels). Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Enkele voorwaarden voor de ANBI -status:

  • De instelling moet rechtstreeks het algemeen belang dienen
  • De instelling mag geen winstoogmerk hebben.

Meer weten over ANBI? Ga naar www.belastingdienst.nl/giften 

Volgens uitspraak van de AFM is de Stichting BSH niet vergunningplichtig conform WFT.

Klik hier voor inzage in de financiële jaarverslagen:

  1. Jaarverslag 2017
  2. Jaarverslag 2016

Revolving fund 

De bijdragen die als leningen worden verstrekt keren weer terug in het fonds door de aflossingen die de cliënten in termijnen betalen. Natuurlijk bestaat er een risico dat er een geleend bedrag niet (volledig) terug komt in het fonds. Gezien het grotere doel is dit risico te aanvaarden.