Gevolgen

waarom

Door financiële problemen kan het makkelijk ook fout gaan op andere terreinen. Stress en mentale overbelasting maken het ook lastiger om rationele besluiten te nemen (noot: WRR rapport: Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op zelfredzaamheid).

Gevolgen kunnen tot uiting komen op terreinen als huisvesting, opvoeding van kinderen, maatschappelijke opvang, ziekte en zelfs criminaliteit.

Gevolgen kunnen dan optreden op het financiële vlak (incasso, bewindvoering) maar ook op andere terreinen, zoals huisvesting, verzorging en opvoeding van kinderen, maatschappelijke opvang, ziekte en criminaliteit.

Het NIBUD schat de kosten als gevolg van schulden voor de samenleving op € 11 miljard per jaar; terwijl de schulden zelf een bedrag van circa 2,2 miljard bedragen.

Belemmeringen  

Helder nadenken kan dan moeilijker worden, ook de schaamte die men voelt bij het vragen om hulp, hoe begrijpelijk ook, is een obstakel voor effectieve hulp.

De gedachte dat iedereen zelfredzaam is (of zou moeten zijn), is een illusie.