Fonds

Fonds gevuld met particuliere bijdragen

Wij baseren onze aanpak op het “Het Goede Gieren concept” van Pieter Hilhorst c.s. Dit veronderstelt dat er een fonds is waaruit de schuldsanering gefinancierd kan worden. Wij vullen ons Fonds met bijdragen van burgers uit Waalre. Het gaat om een sociale investering met een hoog maatschappelijk rendement.

Wij gaan ervan uit dat het Fonds verder gevuld wordt met bijdragen van regionale goede doelen.

burgerschuldhulp-goede doelen

Van de gemeente verwachten wij een vergoeding voor “vermeden kosten”.

De winst voor de gemeente is kostenbesparing, hoger slagingspercentage van schuldsanering en minder armoede. De winst voor donateurs is een stabielere maatschappij, waarin geen mensen in Waalre uit de boot vallen.