Bestuur

Voorzitter
Henri de Wijkerslooth

Als oud burgemeester van Waalre zet ik mij in voor dit initiatief, waaruit de kracht van de gemeenschap van Waalre blijkt.

Secretaris
Pieter Donders

Hulp bij onhoudbare schulden is symptoombestrijding, maar evenzeer leedverzachting.

Penningmeester
Rosalie de Bont

Beschaving van een maatschappij gaat erover hoe je omgaat met degenen die niet zelfredzaam zijn.