Beleidsplan

Hoofdlijnen Beleidsplan

De Stichting Burgerschuldhulp Waalre start in januari 2016 met een pilotfase. In 2016 zal een tiental cliënten geholpen worden. Naar schatting zal per cliënt €3,000-5,000 nodig zijn voor schuldsanering.

Het fonds dat daarvoor nodig is (€40,000) wordt voor de helft gevuld met (subsidie)bijdragen van gemeente en goede doelen en voor de helft met giften van donateurs.