Aanpak

SchuldImage

Samen met partners in het Netwerk Waalre Schuldenvrij ondernemen we actie om mensen die problematische schulden hebben zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen. Zie voor deze samenwerking in breder verband onder de kop “Samenwerking”.
Voor de begeleiding van cliënten werken wij samen met de GOW-Welzijn De Kempen. Burgers kunnen zich melden bij het gezamenlijke meldpunt. Dit meldpunt is continue bemand door een medewerker die snel passende actie kan initiëren.  Een gespecialiseerde vrijwilliger van de GOW-Thuisadministratie gaat na afspraak de financiële situatie in kaart brengen. Eventuele complicerende zaken worden voorgelegd aan specialisten. Daar waar sanering in overleg met schuldeisers van schulden mogelijk is, zal een snelle aflossing van restschuld aangeboden worden. Het hele proces verloopt in nauw overleg met de Netwerkpartners die fondsen ter beschikking hebben, waaronder uiteraard Stichting Burgerschuldhulp Waalre. Voorwaarde voor overneming restschuld is dat deelnemer zich laat begeleiden door de gespecialiseerde medewerker van GOW-Thuisadministratie.

De aflossing gebeurt zonder verrekening van rente volgens een mild schema in maandelijkse termijnen die passen bij de afloscapaciteit van de deelnemer.