Burgerschuldhulp Waalre

Stichting Burgerschuldhulp (BSH) is een burgerinitiatief in Waalre dat bij problematische schulden een alternatief biedt voor de gemeentelijke schuldhulpverlening. Primaire doel van BSH is om huishoudens met schuldproblemen te helpen om er op eigen kracht uit te komen. Hier treft u een recente publicatie uit de Schakel. Klik hier voor de minifolder over Burgerschuldhulp Waalre.

BSHImage1Naast de subsidie van de gemeente Waalre (€10.000,-) zijn soortgelijke substantiële bedragen ter beschikking gesteld door enkele goede doelen organisaties. Hiernaast krijgt BSH op dit moment ook financiële ondersteuning van enkele privé personen, inwoners van Waalre die dit burgeninitiatief een warm hart toedragen. BSH beschikt hiermee over de middelen om in haar pilotjaar 2016 diverse huishoudens te ondersteunen bij hun schuldproblematiek. Op dit punt is het van belang te benadrukken dat Stichting BSH zich beperkt tot cliënten die in potentie een duurzaam schuldenvrije positie kunnen bereiken. Structurele armoede, vaak mede veroorzaakt door sociaal-psychologische factoren, moeten we aan de overheid overlaten. Met deze keuze probeert BSH te bewerkstelligen dat deze laatste groep niet groter wordt.

Op laagdrempelige wijze kan Burgerschuldhulp via Humanitas Eindhoven hulp bieden met het aflossen van problematische schulden.

Snelheid en flexibiliteit leiden tot lagere maatschappelijke kosten, acceptabelere afwikkeling voor schuldeisers, vermindering van financiële zorgen en beter uitzicht op herstel van een leefbare toekomst voor debiteuren.

Het initiatief wordt gesteund door de gemeente Waalre.