Burgerschuldhulp (BSH) Waalre staat voor een sociale samenleving

BSH is een initiatief van Waalrenaren. Wij zijn vrijwilligers die mensen met (beginnende) financiële problemen helpen om zaken weer op orde te krijgen én te houden. Wij werken samen met andere organisaties en met de gemeente Waalre. Twee zaken zijn erg belangrijk:

  1. Privacy is gewaarborgd
  2. Snelheid en flexibiliteit.

Algemeen
Schulden zijn een bron van veel persoonlijke ellende. Armoede ontneemt mensen de adem en brengt hen niet zelden in geestelijke nood.  Uiteindelijk resulteren ook nog hoge maatschappelijke kosten.

Ook in Waalre
Volgens schattingen heeft 16% van de huishoudens in Nederland te kampen met problematische schulden (noot: Publicatie Algemene Rekenkamer: Aanpak van problematische schulden). In Waalre betreft het naar schatting circa 300 huishoudens. Dit betekent dat ongeveer 700 personen te maken kunnen krijgen met schulden en de gevolgen daarvan. Schulden kunnen ontstaan omdat vervelende dingen je overkomen (je verliest je baan, je krijgt te maken met een scheiding, ziekte) soms in combinatie met een enkele onhandige beslissing.

Gevolgen
Door financiële problemen kan het makkelijk ook fout gaan op andere terreinen. Stress en mentale overbelasting maken het ook lastiger om rationele besluiten te nemen (noot: WRR rapport: Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op zelfredzaamheid).

  • Gevolgen kunnen tot uiting komen op terreinen als huisvesting, opvoeding van kinderen, maatschappelijke opvang, ziekte en zelfs criminaliteit.
  • Gevolgen kunnen dan optreden op het financiële vlak (incasso, bewindvoering) maar ook op andere terreinen, zoals huisvesting, verzorging en opvoeding van kinderen, maatschappelijke opvang, ziekte en criminaliteit.
  • Het NIBUD schat de kosten als gevolg van schulden voor de samenleving op € 11 miljard per jaar; terwijl de schulden zelf een bedrag van circa 2,2 miljard bedragen.

Belemmeringen
Helder nadenken kan dan moeilijker worden, ook de schaamte die men voelt bij het vragen om hulp, hoe begrijpelijk ook, is een obstakel voor effectieve hulp. De gedachte dat iedereen zelfredzaam is (of zou moeten zijn), is een illusie.

Klik hier voor de minifolder over Burgerschuldhulp Waalre.