Burgerschuldhulp Waalre

Welkom op onze website, zoekt u hulp klik direct op ‘Hulp‘.

Burgerschuldhulp Waalre is een initiatief van inwoners van Waalre om mensen met financiële problemen te helpen een blijvende oplossing te vinden. Hoe eerder zij aan de bel trekken, hoe beter wij kunnen helpen. We willen grotere problemen voor de betreffende mensen voorkomen, door tijdig oplossingen aan te reiken.

Daarmee wordt veel persoonlijk ellende voorkomen, maar tegelijkertijd worden ook hoge maatschappelijke kosten vermeden die anders zeker zouden ontstaan.

Schuldhulp is het meest effectief indien op tijd aan de bel getrokken wordt. Later komt men voor de meer formele mogelijkheden van de gemeente wel in aanmerking, maar dan werken allerlei voorwaarden weer erg tegen.

BSHImage1

Vroege signalering van schulden is van het grootste belang en daarom werken wij samen met andere instanties binnen het Netwerk Waalre Schulden Vrij. Via dat netwerk hopen wij de mensen te bereiken, die zich om allerlei redenen niet uit zich zelf melden. De partners in het Netwerk hebben afspraken gemaakt om met respect voor de privacywetgeving informatie te delen.

Het kenmerk van onze werkwijze is snelheid en flexibiliteit, iets wat de gemeentelijke schuldhulp door beperkende regelgeving niet kan bieden. De gemeente steunt deze aanpak actief. Stichting Burgerschuldhulp Waalre kan zijn werk doen door geldelijke bijdragen van de Gemeente en een aantal Goede Doelen Organisaties en dankzij donaties van particulieren. Het burgerinitiatief wordt gesteund door de gemeente Waalre.

Hier treft u een publicatie uit de Schakel. Klik hier voor de minifolder over Burgerschuldhulp Waalre.